در صورت سقوط شاهین به رده های پایین تر کمیته انطباق فرمانداری باید در محضر مردم پاسخگو باشد

در صورت سقوط شاهین به رده های پایین تر کمیته انطباق فرمانداری باید در محضر مردم پاسخگو باشد

نیک روش رییس شورای شهر بوشهر: اعضای شورا طی طرحی که ارائه دادند خواستار اصلاح مصوبه پیرامون واگذاری تیم شاهین شده بودند اما این طرح توسط کمیته انطباق فرمانداری با این عنوان که باید لایحه از سوی شهرداری باشد و شورا نمی تواند طرح بدهد، رد شد.