روزی روزگاری پارس جنوبی جم

روزی روزگاری پارس جنوبی جم

روزگاری نه چندان دور که فراموشمان شود و نه چندان نزدیک که موضوع روز و روزگارمان باشد در سرزمین طلایی جم تیمی بود که تیم های بزرگ کشورمان با هزار ماشالله و انشالله مساوی ضعیفی را بدست می آورند.