مهدی طارمی به اینتر پیوست
اتفاق بزرگ بری فوتبال ایران:

مهدی طارمی به اینتر پیوست

با اعلام فابریتزیو رومانو، تست‌های پزشکی اینتر برای مهدی طارمی در ماه ژوئن، رزرو شده و او لباس نراتزوری را بر تن خواهد کرد.