مرحله دوم اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال جوانان، از ۱۵ بهمن به مدت ۳ روز در کمپ تیم‌های ملی برگزار می‌شود.