امید بهمنیاری اظهار کرد: مسابقات کاراته قهرمانی آسیا به میزبانی کشور ایران در شهر نجف آباد اصفهان با بیش از ۱۹۵٠ نفر شرکت کننده برگزار شد.